Koop deze Diesel (veilig) met onze ''verborgen link''

English translation at the bottom of the page

Hoe het werkt (lees dit onderstaande goed)

We laten je hieronder 4 foto's zien die genummerd zijn van 1 tot en met 4

Als je straks op de link klikt met de tekst ''Naar de website'' dan zie je echter een heel ander horloge.

Je gaat echter dat horloge bestellen en je kunt daar kiezen welk horloge je wilt en die 4 keuzemogelijkheden komen weer overeen met de foto's die we je hieronder tonen. Kies je 1 dan bestel je ''officieel'' het lelijke horloge op de website maar krijg je horloge nr 1 opgestuurd. Kies je nr 2.... etc etc.

Je hoeft verder geen bericht te sturen aan de verkoper. Integendeel, als je dat wel doet krijg je gegarandeerd het ''lelijke'' horloge omdat de verkoper jou ziet als een risico.

Verder kun je deze link niet kopieren en delen met Facebookgroepen omdat de verkoper de ''referer'' van deze site ziet als betrouwbaar. Kopieer je de link dan ontvang je niet de Diesel maar het ''lelijke'' horloge. Wil je dit wel delen met je vrienden dan kun je ze gewoon naar deze website sturen.

Verder is het aan te raden om wel even lid te worden van onze Facebookgroep zodat je daar eventuele vragen aan ons kunt stellen en zodat wij je ook kunnen garanderen dat alles gaat zoals het hoort.

English translation at the bottom of the page

Klik HIER om naar de website te gaan en te bestellen (vergeet niet 1 t/m 4 te kiezen)

Verder kan er niets mis gaan want zelfs al zou de douane jouw pakket openen (dat gebeurt 1 op de 50 keer dus die kans is klein) dan kun je aantonen dat je een normaal artikel hebt besteld en geen Diesel. In dat geval krijg je welliswaar je horloge niet maar wordt je aankoopbedrag netjes teruggestort door Ali Express.

Je ziet dus dat zolang je alle stappen volgt zoals we hier beschrijven alles zonder problemen gaat. Geef je na afloop van de bestelling de verkoper een mooie review dan is het uiteraard niet de bedoeling dat je daar merknamen noemt (om de verkoper niet in de problemen te brengen)

Wat je ziet als je naar de website gaat

Ben je nog geen lid van onze Facebookgroep? Wordt het dan nu! (en maak je vrienden ook lid)

We will show you above 4 pictures numbered from 1 to 4

If you click on the link with the text "Naar de website" then you will see a very different watch.

You will, however, order that watch and you can choose which watch you want and those 4 choices match the pictures we show above. If you choose 1, you will order 'officially' the ugly watch on the website but get your watch number 1 sent. Choose your No. 2 .... etc etc.

You do not need to send a message to the seller. On the contrary, if you do, you get the "ugly" watch guaranteed because the seller sees you as a risk.

Additionally, you can not copy and share this link with Facebook Groups because the seller sees this referrer as trustworthy. If you copy the link you will not receive the Diesel but the "ugly" watch. If you want to share this with your friends, you can just send them to this website.

It is also advisable to join our Facebook group so that you can ask us any questions so that we can also ensure that everything goes as it should.

Furthermore, nothing can go wrong, even if the customs open your package (that's 1 in 50 times so that chance is small) then you can prove that you have ordered a normal item and not Diesel. In that case, you will not get your watch, but your purchase will be returned by Ali Express.

So you see that as long as you follow all the steps as described here goes without problems. If you give the seller a nice review after the order has ended, it is obviously not the intention to mention brand names (in order not to put the seller in trouble)

For the Dutch and Belgian there is also our well known group on FB